Verandový systém RR SKY s použitím do vodorovné i nakloněné polohy.